Selvværd og selvtillid

Når man skriver selvværd må man også skrive selvtillid, ikke fordi ordene har samme betydning, men fordi de ofte bliver brugt i flæng, som om de dækkede over det samme. Det gør de ikke.

Selvværd handler om hvad vi er, hvorimod selvtillid handler om hvad vi kan.
Selvværdet er den indre kerne, selvtilliden er de tillærte færdigheder.

De negative tanker vi oplever vedr. lavt selvværd er ”jeg er ikke god nok”, De negative tanker vi oplever vedr. selvtilliden er det ”jeg er ikke dygtig nok”

Folk med et højt selvværd har sjældent de store problemer med selvtilliden, for de er som regel i stand til at forholde sig realistisk til deres færdigheder. Hvorimod folk med en høj selvtillid sagtens kan have et lavt selvværd.

Et højt selvværd skabes ved at blive anerkendt og elsket for den man er, ikke for det man kan.
Når et lille barn siger ”se mig, se mig” ønsker barnet netop at blive set for den de er, men måske får barnet svaret ”ja, du er dygtig”, altså anerkendelse af hvad de kan. Det skaber altså ikke selvværd, tværtimod. Barnet oplever at de ikke bliver set for den de er, kun for det de kan.

Et lavt selvværd giver selvfølgelig problemer for personen selv, men faktisk også for omgivelserne. For hvis man ikke ved hvad man selv står for, hvordan kan man så få andre til at forstå det?

I et terapeutisk forløb kan man bearbejde den grundlæggende overbevisning ”jeg er ikke god nok” og dermed få sit selvværd til at vokse.

Af Annelise Dahl