Hvorfor virker hypnose

Virker hypnose? Og hvorfor?

Som hypnotisør får jeg ofte spørgsmålet, virker hypnose?
Eller der bliver sagt, hypnose – det tror jeg ikke på?

Da jeg selv er den fødte skeptiker forstår jeg til fulde disse spørgsmål og udsagn.
Jeg bliver aldrig overbevist bare fordi nogen siger at sådan er det, jeg vil have forklaring og helst håndgribelige beviser, så jeg kan veje og måle og få tilfredsstillet min logiske sans.

Den korte version er;
Hypnose – det tror jeg ikke på…     Det er heller ikke nødvendigt, du skal bare forvente det.
Virker hypnose?     Ja det er indiskutabelt.
Hvorfor virker hypnose?     Det ved du forhåbentlig når du har læst færdig 🙂

Lad mig først forklare hvad hypnose er.
Hypnose er udledt af det græske ord hypnos som betyder søvn. Det ord er desværre kommet for at blive, selvom det er meget misvisende. Men det forklarer samtidig hvorfor mange mennesker, efter de har været i hypnose siger, jeg har ikke været i hypnose, jeg kan jo huske alt hvad du har sagt…

Når jeg kort skal forklare hvad hypnose er, bruger jeg den definition som Milton H. Erickson har. ”Hypnose er en tilstand af fokuseret opmærksomhed på det der er umiddelbart vigtigt”
Men når hypnose er en tilstand, kan man så bevise at den eksisterer?
Ja det kan man sagtens.

Vi kender alle dødskriteriet, hjernedød. Dvs. når al aktivitet i hjernen er stoppet. Modsat vil det så sige, at når vi lever, er der målbar aktivitet.
Aktiviteten i hjernen måles som hjernebølger i Hz, og ligger i området fra 1-30 Hz. Læs mere om hjernebølger.

Hypnosetilstanden er ikke klart defineret indenfor et bestemt frekvens område, men kan svinge fra let til dyb trance. Men vha. en hjernescanner, kan man tydelig registrere at der sker en ændring i hjernebølgerne, når en person bliver hypnotiseret.

Hjerneboelger bevidsthedsniveauer

Bevidsthedsniveauer – derfor virker hypnose

Hypnose – det tror jeg ikke på…
Med afsæt i ovenstående, ja så ville det svare til at sige; søvn – det tror jeg ikke på…
Når jeg møder den bemærkning er det oftest fra folk der forbinder hypnose med show og underholdning. Som sammenligner hypnotisøren med en tryllekunstner. Og vi ved jo godt at tryllekunstneren ”snyder” os, han trækker ikke kaniner op af hatten eller femkroner ud af folks ører, han distraheres os og vi sidder måbende tilbage og tænker, hvordan gjorde han det…

Det samme gør sig gældende for showhypnotisøren. De udnytter ganske enkelt vores naturlige evne til at gå i trance, krydret med evnen til at glemme, eller være fantasifulde, og til at kunne hallucinere.

Lad mig komme med et par eksempler. Du er på vej ud af døren, og kan så ikke finde dine nøgler. Fakta er, at du godt ved hvor de er, for du har selv lagt dem der, men lige nu aner du det bare ikke. Løber forvirret rundt, for til sidst bare at give op, finde ekstranøglen og komme afsted. På et tidspunkt dukker de op, enten som en tanke – ah, nu ved jeg hvor jeg gjorde af dem. Eller du finder dem lige pludselig, og kan sige til dig selv, nå ja nu husker jeg at jeg lagde dem her.
Et andet eksempel med nøglerne. På vej ud af døren griber du efter dine nøgler, men de er ikke på deres sædvanlige plads. Du leder højt og lavt, men ingen steder er de. Igen, du finder ekstranøglen for at komme afsted, og på vej ud af døren fanger dit øje – nøglerne ja – på deres plads, eller få cm derfra. Du har simpelthen ikke set dem første gang du kiggede. Der er ikke noget unaturligt i eksemplerne, jeg tror vi alle har prøvet det på en eller anden måde, og det er rent faktisk de evner en showhypnotisør udnytter.

Så hvis det er fra underholdningsbranchen man har sin forestilling om hvad hypnose er, så er det da klart man ikke tror på hypnose. Men rent faktuelt er hypnose bare en tilstand på lige fod med at falde i staver, eller dagdrømme, eller meditere eller hvad vi nu kalder det når vores hjerne lige får en pause og den arbejder i et andet frekvensområde.

Virker hypnose?
Med henvisning til min definition på hypnose – en tilstand, kan man sige, at hypnose i sig selv ikke virker, det er bare et redskab/tilstand en hypnotisør anvender til at skabe de ønskede adfærdsændringer.
Så spørgsmålet skulle egentlig lyde, virker hypnoseterapi eller hypnoterapi som vi plejer at kalde det, eller virker terapi i hypnose, eller helt basalt – virker terapi?

Nu må vi vist lige fastslå hvad terapi er.
Definitionen på terapi, som kommer af det græske ord therapeia, er; behandling af fysiske, psykiske eller sociale lidelser eller sygdom.

Jeg tror ikke der findes nogle mennesker som ville afvise at terapi/behandling virker. I så fald ville lægernes venteværelse og hospitalernes senge være tomme.

Så konklusionen på spørgsmålet, virker hypnose, ja det er indiskutabelt.

Men hvordan kan det så være at man møder mennesker som efter en hypnose session siger ”hypnose det virker ikke”.

Det kan der være flere grunde til.
1. Klientens forventning og deltagelse
2. Kemien eller tilliden mellem terapeut og klient
3. Terapeutens kompetencer.

Ad 1. Alle former for terapi er et samarbejde mellem klient og terapeut, dvs hvis klienten har en forventning om at terapeuten fikser problemet, og at deres eget engagement begrænser sig til at dukke op i det aftalte tidsrum, så er der en risiko for, at behandlingen fejler.
Det svarer til at en patient opsøger sin læge, får ordineret medicin, og efterfølgende sætter medicinglasset ind i skabet. Det kommer der sjældent det ønskede resultat ud af.

Ad 2. Tilliden mellem klient og terapeut har stor betydning for resultatet af terapisessionen. Hvis man ikke stoler på eller føler sig i trygge hænder hos terapeuten, vil man helt ubevidst afvise ethvert forslag.

Ad 3. Terapeutens kompetencer – den er straks lidt mere tricky – hvordan kan man vurdere dem?
Når vi taler om hypnotisører og hypnoterapeuter, er netop kompetencerne et problem, fordi der ikke findes nogle fastsatte regler, det er ikke en beskyttet titel. Der findes organisationer udenfor landets grænser der har opsat nogle krav, og de fleste danske hypnoterapeuter er certificeret af den amerikanske organisation NGH, og opfylder deres krav. Det er det tætteste vi pt kommer på en blåstempling.
Som klient må man derfor kigge efter dette certifikat, og derudover kigge efter om terapeuten har supplerende uddannelser der udbygger, understøtter hypnoterapeut uddannelsen.
Og sidst men ikke mindst, tag en snak med terapeuten først. Pris og kvalitet hænger ofte sammen, og kan give et fingerpeg om hvorvidt der er tale om en professionel terapeut.

Hvorfor virker hypnose?
Eller retter hvorfor virker hypnoterapi?
Eller måske hvorfor virker hypnoterapi så hurtigt?

Den primære grund til hypnoterapi virker så hurtigt er at vi passerer den kritiske faktor, og laver forandringsarbejdet på et ”dybere” plan.

Alle mennesker har en kritisk faktor, man kan også kalde det et beskyttende filter der hjælper os med at holde fast i vores identitet. Vores identitet består jo bl.a. af vores overbevisninger, som ligger til grund for vores adfærd, vaner, tankemønstrer osv. Men filteret holder jo ikke bare fast i de gode vaner, men også i de vaner og tankemønstrer vi gerne ville være foruden.
De fleste af os kender formentlig til, at man i sine bevidste tanker beslutter sig for noget – men det sker bare ikke….
Og det er ikke fordi vi bevidst modarbejder, nej det gør vi helt underbevidst. Derfor virker det jo også temmelig logisk at forandringsarbejdet virker bedst når det foregår i vores underbevidsthed, og det er helt enkelt derfor hypnoterapi er den hurtigste og mest effektive form for terapi til adfærdsændring.