Hypnose

Klinisk hypnose er en tilstand af koncentreret, fokuseret og udvidddet opmærksomhed, på det der foregår i ens eget indre, og hvor man på en blid måde kan opleve psykiske forandringer.
Ens bevidste og kritiske tanker glider i  baggrunden, så de underbevidste tanker kan  få lov at arbejde uforstyrret.
Hypnose kan bl.a.  hjælpe på fastlåste mønstre og adfærd og symptomer, løsne op for ting som almindelig samtaleterapi har vanskeligt ved.
Sympto­mer, mønstre og adfærd, løses nemlig bedst ved at møde problemet på dét bevidsthedsni­veau, hvor det ligger – underbevidst – og det kan gøres ved hjælp af hypnose.

Inden for psykolog- og lægefaglige kredse har hypnosen været respekteret som en seriøs klinisk behandlings­metode i over 100 år. Klinisk hypnose er evidensbaseret og har vist gode resultater f.eks. i forhold til angst, depression, smerter og vægtproblemer.

Det er en helt naturlig tilstand som alle mennesker bringer sig selv i mindst to gange dagligt, lige inden de falder i søvn og igen lige inden de vågner. Det er samme tilstand når man falder i staver og dagdrømmer, eller bliver opslugt af en god bog.

De fleste af os oplever at komme i spontanhypnose i situationer hvor vi f.eks. er meget koncentrerede, eller hvis vi bliver forskrækkede. De fleste tænker dog ikke på denne tilstand som hypnose. Især meget sensitive mennesker kommer tit i spontanhypnose, og det kan give dem en række problemer. Her har det vist sig at være en meget stor hjælp at lære at afhypnotisere sig selv.

Der er flere dybder af hypnose. Nogle klienter kommer kun i let hypnose, og kan efterfølgende være i tvivl om, hvorvidt de egentlig var i hypnose. Andre kommer i så dyb en tilstand, at de tror de har sovet. De fleste opdager dog at de svinger mellem de forskellige stadier. Sædvanligvis vil alle huske alt hvad der er blevet sagt i hypnosen.

Da al hypnose er selvhypnose er min påstand, at alle kan hypnotiseres, hvis de selv vil……
Og at ingen kan hypnotiseres mod deres vilje.

Hvis klienten er indstillet på forandring og på at samarbejde med terapeuten, kan vi opnå fantastiske resultater….

Af Annelise Dahl

Hypnose v/ Annelise Dahl

Hypnose v/ Annelise Dahl