Handelsbetingelser
1.0 Hvem er vi
1.1 Hypnosebutikken drives af Annelise Dahl(CVR-nr. 29709734)

2.0 Hvad tilbyder vi
2.1 Hypnosebutikken giver dig adgang til selvhypnosefiler via butikken på annelisedahl.dk/shop. Vi bestræber os på løbende at have nye filer.
2.2 At benytte butikken forudsætter, at du har adgang til internettet. Den fungerer bedst med bredbånd.
2.3 Du kan købe selvhypnosefiler vha. visa- eller masterkort, samt overføre fra PayPal
2.4 Du kan hente (downloade) hypnosefiler til din pc. Herefter kan filen afspilles på din pc, brændes på en CD-rom, flyttes til din bærbare afspiller eller til en anden pc jf. 5.0 Rettigheder. Bemærk at antallet af gange et musiknummer kan kopieres over på eks. CD-rom eller andre afspillere kan være/er begrænset.
2.5 Grundet komprimering kan kvaliteten af filerne variere

3.0 Indgåelse af aftale
3.1 Når du handler i butikken, er det vigtigt, at de oplysninger, du giver os, er korrekte og præcise. Alle kontrakter indgås på dansk. Alle priser er incl. moms.
3.2 Du kan handle i butikken med og uden log-in.
3.2.1 At handle med log-in. Du opretter et log-in i boksen i højre hjørne. Når du har oprettet log-in har du adgang til funktionen ‘Min konto’. Når du er logget på, har du i ‘Min konto’ adgang til en oversigt, hvor du bl.a. kan se dine køb i butikken..

4.0 Personoplysninger
4.1 Du kan altid få oplyst hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Oplysninger videregives ikke til tredjemand.
4.2 For at du kan indgå aftale med annelisedahl.dk, har jeg brug for følgende oplysninger.
Navn
Adresse
Postnummer og by
Telefonnummer
E-mail adresse
Registreringen af dine personoplysninger foretages med det formål, at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne bliver registreres hos mig, hvor de bliver opbevaret i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

5.0 Rettigheder – kopiering m.v.
5.1 Alle rettigheder til butikken og hypnosefilerne tilhører Annelise Dahl. Du opnår ingen rettigheder til butikken eller materiale på hjemmesiden, bortset fra den brugsret, der er beskrevet i denne aftale.
5.2 De filer du køber i butikken er ophavsretligt beskyttet, og brugen af filerne kan kun ske i det omfang, det er udtrykkeligt hjemlet i denne aftale eller i henhold til bestemmelser i ophavsretsloven, som Hypnosebutikken ikke kan begrænse ved aftalen. Du må kun benytte de filer du køber på Hypnosebutikken til personlig brug. Du må således hverken forære, udlåne, bytte, sælge, kopiere, mangfoldiggøre, videresende eller på anden måde overføre filerne til personer uden for din husstand, ligesom kommerciel brug, udleje, salg eller offentlig afspilning af den downloadede hypnosefil ikke er tilladt uden særskilt aftale. Ovennævnte forbud gælder også eventuelle personlige kopier af de filer, som du har købt på Hypnosebutikken. Du må derimod gerne overføre lydfilerne til en bærbar musikafspiller, der tilhører dig selv eller personer inden for din husstand. Kopien må dog under ingen omstændigheder anvendes til offentlig afspilning.
5.3 Hvis du handler i strid med denne aftale eller krænker ophavsretten til filerne fra butikken, er du erstatningsansvarlig og kan muligvis også ifalde straf.

6.0 Fortrydelsesret
6.1 Ved køb af downloads giver du samtidig samtykke til, at der sker levering med det samme, og du har derfor ikke fortrydelsesret på dine køb.

7.0 Tekniske krav – support/hjælp
7.1 For at kunne hente lydfiler skal din pc opfylde disse tekniske krav;
1. Lydkort
2. Højttaler eller hovedtelefoner der er forbundet til din pc
3. Windows XP, Vista, Windows 7 eller nyere
4. Internet Chrone, Explorer eller Firefox
5. Windows Media Player version 11 eller nyere
7.2 Butikken kan ikke bruges på MAC-computere. Hypnosebutikken påtager sig intet ansvar for at hjemmesiden fungerer på netop din computer medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.
7.3 Får du problemer med brugen af butikken, eller har du i øvrigt spørgsmål vedrørende butikken, kan du skrive til Hypnosebutikken

8.0 Fejl eller mangler
8.1 Hvis der mod forventning er fejl eller mangler ved det produkt du har downloadet, kan der reklameres til Hypnosebutikken. Dette skal ske inden for rimelig tid efter manglen er opdaget.

9.0 Klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning vis www.forbrug.dk
EU-kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klages indgives her – http://ec.europa.eu/odr.
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse; kontakt@annelisedahl.dk

Skriv eller ring +45 61670131